Digitaal groeitraject

Waarom je growth marketing zou moeten inzetten

Customer retention

De meeste digitale marketingcampagnes die zich richten op de doelstelling groei concentreren zich voornamelijk op de top of the funnel en gaan daar proberen nieuwe klanten te werven. Jammer, want ook in de andere fases van de customer journey kan je ervoor zorgen dat je bedrijf groeit, namelijk aan de hand van customer retention. Het is de bedoeling dat klanten meer dan eens converteren en het liefst worden ze nog jouw brand ambassadors.

Hoe je een Growth Traject moet aanpakken

Full Funnel

Een Growth Traject gaat dus uit van een holistische aanpak waarbij de volledige funnel gelijktijdig onder handen wordt genomen. Via audits en A/B testing gaan we na wat er voor jouw bedrijf of onderneming werkt en wat niet. Met snel opeenvolgende Sprints implementeren we en stellen we bij tot we het gewenste resultaat bereiken, namelijk directe groei.

Wat is growth marketing?

Ontdek het digitaal potentieel van je organisatie.

Growth marketing gaat niet over focussen op een deel van je sales funnel. Het gaat erom dat je naar je volledige klant ervaring kijkt en die inzichten gebruikt om voordeel te creëren die meer betrokken klanten gaat opleveren.

Laten we eens nader bekijken wat groeimarketing is – en wat het niet is. Traditionele marketing richt zich op de bovenkant van de trechter, vaak met activiteiten die kortetermijnwinst opleveren. En account-based marketing richt zich op key-accounts. Logisch, toch?

Maar de taakomschrijving van groeimarketing vereist dat u zich op de trechter concentreert. Growth marketeers zijn data-gedreven professionals die werken om innovatieve manieren te vinden die gebruikersacquisitie te stimuleren, klanten betrokken te houden, te behouden en uiteindelijk ambassadeurs van hen te maken.

Met andere woorden, groeimarketeers zijn meester-experimenteerders in elke fase van de trechter. En ze werken nauw samen met het hele bedrijf om betere inzichten te krijgen. Zoals de bekende groei-expert Andy Johns zei: “Als financiën de stroom van geld in en uit een bedrijf beheersen, is groei de eigenaar van de stroom van klanten die een product binnenkomt en verlaat.”

Het digitaal groeitraject van Sliced
Ontdek het digitaal potentieel van je organisatie.

Hoe pakken we jouw digitaal groeitraject aan?

Fase 0 – Goal Setting

We vertrekken bij een groeitraject vanuit een duidelijke situatieschets.
We doorlopen de funnel en definiëren aan de hand daarvan de mogelijke pijnpunten en noden van je bedrijf of onderneming.

Fase 1 – Analyse & Doelen

Growth Marketing gebeurt op basis van data. Via een grondige analyse bepalen we van een aantal basisfactoren we stellen een kader op waarbinnen we onze marketinginspanningen gaan uitvoeren.

 1. Doelgroepbepaling
 2. Digitale Concurrentieanalyse
 3. Analyse van doelgroep en segmenten
 4. Bepaling van value proposition & drivers per doelgroep / segment
 5. Definieren van SMART goals

Fase 2 – Workshop

Tijdens een in house workshop gaan we met jou op zoek naar mogelijke test ideeën en zoeken uit waar voor jouw onderneming de prioriteiten liggen.

De workshop bestaat uit verschillende praktische onderdelen:

 1. Customer Journey Mapping
 2. Invullen van Growth Marketing Canvas
 3. “Slechte Klant” oefening

Op basis van de praktische oefening bepalen we een long list van mogelijke groeitrajecten die we zullen uitvoeren tijdens de Sprints en we geven hen elk een bepaalde prioriteit.

Quick wins, Low Hanging Fruit en de technieken die de minste inspanningen vereisen, komen vanzelfsprekend eerst aan de beurt.

Fase 3 – Test Set Up

Om onze groei strategieën te kunnen testen hebben we toegang nodig tot een aantal cruciale bronnen binnen jouw onderneming. Voor we aan de slag gaan zorgen we er dus voor dat we over de nodige informatie beschikken en dat de volgende zaken in orde zijn:

 1. Toegang tot de verschillende kanalen
 2. Toegang tot bestaande assets (copy – image – video)

Zelf voorzien we ook het nodige materiaal:

 1. Creatie van bijkomende assets (copy – image – video)
 2. Creatie van offers (e-book, whitepaper, …)
 3. Opzetten van custom landingspagina’s (lead form, chatbot, …)

En staan we in voor opvolging en nazorg:

 1. Set up tracking & analyse van de kanalen
 2. Koppelingen voor automation (e-mail, CRM, …)

Fase 4 – Test Sprints

De daadwerkelijke testfase verloopt in wekelijkse Sprints waarin we nagaan of de groei strategieën werkt en of we hem zullen bijstellen of afvoeren (Kill / Scale Rounds).

We implementeren dus de test, analyseren de resultaten en bij een duidelijke positieve impact proberen we deze verder te vergroten. Is het resultaat niet goed dan zullen we nagaan of we de aanpak moeten bijschaven en opnieuw testen of gewoon afvoeren. Op deze man ier verkrijgen we snel resultaat.

Fase 5 – Rapportage

Gedurende het testen verzamelen we de nodige informatie die we tijdens een uitgebreide rapportage toelichten. Hierbij bespreken we de best werkende:

 1. onderwerpen
 2. doelgroepen
 3. offers

We nemen de conclusies uit de rapportage uiteraard mee naar volgende testrondes.