subsidies voor een nieuwe webshop of website!

Zoals bij elke subsidie, hangt er natuurlijk wat aan vast. In deze blogpost: de voorwaarden, de voordelen voor uw bedrijf van een nieuwe webshop of website, wie en wat in aanmerking komt en uitleg over de procedure.

Bondige samenvatting van de voorwaarden voor een nieuwe webshop of website

krachtigonline.be/4500-aan-subsidies-voor-een-nieuwe-webshop-of-website

  • Het bedrijf moet al bestaan (bijvoorbeeld BV of NV – een eenmanszaak komt helaas vaak niet in aanmerking voor deze subsidie. Als je een eenmanszaak hebt, bekijk dan deze blogpost). Het bedrijf moet de mogelijkheid hebben om producten of diensten te exporteren naar het buitenland.
  • Je hebt een nieuwe website nodig die beschikbaar is in meerdere talen zoals Nederlands, Engels, Frans en Duits. De website moet gericht zijn op export naar het buitenland. Daarom is het belangrijk dat de website meertalig is.
  • Omdat de subsidies gericht zijn op export, is het doel ervan buitenlandse klanten binnen te krijgen en zo de Vlaamse economie te versterken. Je verkoopterritorium breidt dus uit waardoor je meer omzet zal hebben.
  • Krachtig Online begeleidt je bedrijf door het hele proces, van subsidies aanvragen tot bewijsstukken indienen. Zo sta je er niet alleen voor en is alles duidelijk.

Hoe wordt mijn bedrijf beter van deze subsidie voor digitalisering?

  • Financiële subsidie van 4.500 euro.
  • Nieuwe, professionele site of webshop die nieuwe klanten makkelijker aantrekt.
  • Territoriale expansie die leidt tot een hogere omzet.

Meer in detail over een nieuwe webshop of website

Digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie is de officiële naam van deze subsidie. Flanders Investment & Trade (FIT) is de organisatie die deze subsidie overziet en uitgeeft.

Wie komt in aanmerking?

Deze steunmaatregel is beschikbaar voor kmo’s met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest. De exploitatiezetel valt vaak samen met de maatschappelijke zetel. Je bedrijf moet dus een vestiging hebben in het Vlaamse Gewest waar de werkgever opdrachten geeft aan de werknemers.

Om gezien te worden als kmo, moet je bedrijf aan volgende voorwaarden voldoen: De tewerkstelling in je bedrijf moet minder zijn dan 250 werknemers. Ook moet één van volgende stellingen van toepassing zijn: De jaaromzet bedraagt maximaal 50 miljoen euro of het balanstotaal bedraagt maximaal 43 miljoen euro.

Ondernemersorganisaties en (gemengde) kamers van koophandel die niet in aanmerking komen voor een structurele financiering bij FIT, komen wel in aanmerking voor deze maatregel.

Wie komt niet in aanmerking?

Eenmanszaken of bedrijven die niet in orde zijn met de sociale en fiscale wetgeving krijgen geen subsidies. Net als aanvragers die geen ondernemingsnummer hebben (uitgezonderd de (gemengde) kamers van koophandel in het buitenland). Ook ondernemingen die hun verbintenissen tegenover FIT niet hebben nageleefd zullen de subsidie niet krijgen.

Welke bedrijfscommunicatie komt in aanmerking?

FIT steunt je voor de externe ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie zoals: meertalige websites of webshops, bedrijfsfilms en sociale media.

Welke bedrijfscommunicatie komt niet in aanmerking?

Bedrijfscommunicatie dat niet gericht is op buitenlandse klanten binnenhalen, zal niet gesubsidieerd worden. Enkele voorbeelden: digitale, internationale bedrijfscommunicatie in het Nederlands, gedrukte brochures en flyers, handleidingen en technische bedrijfscommunicatie.

Omvang steun voor een nieuwe webshop of website

De overheidssteun bedraagt €4.500 voor kmo’s die sinds 1 september 2005 maximum 4 goedgekeurde subsidieaanvragen hebben bij FIT. Voor bedrijven die boven deze limiet zitten, bedraagt de steun €3.000. Belangrijk is ook dat alleen externe facturen worden gesubsidieerd.

De-minimis

Deze subsidie volgt de Europese minimis-regelgeving. De minimissteun aan bedrijven over een periode van drie jaar mag niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor bepaalde sectoren zoals de land- en tuinbouwsector en het maritiem goederenvervoer is het bedrag beperkt tot € 100.000. Meer informatie hierover kan je terugvinden op www.vlaio.be/de-minimis.

Meest gestelde vragen over een nieuwe webshop of website


Ik ben zelfstandig in een eenmanszaak, kom ik in aanmerking?

Nee, helaas is deze subsidie niet van toepassing op eenmanszaken.

Ik verhuur appartementen aan buitenlanders, komt een nieuwe website of webshop hiervoor in aanmerking?

Nee, gezien de dienst zich beperkt tot België, zal de subsidie afgekeurd worden. Belangrijk is dat de diensten plaatsvinden in het buitenland of de producten geëxporteerd worden.

Is deze subsidie cummuleerbaar met de kmo-portefeuille?

Nee, de subsidies die we hebben besproken, zijn niet cumuleerbaar met de kmo-portefeuille.

Aanvraag- en uitbetalingsprocedure voor een nieuwe webshop of website

Het is belangrijk om minstens 7 dagen voor de start van het project een aanvraag in te dienen bij Flanders Investment & Trade (FIT). Als het project al uitgevoerd wordt tijdens de aanvraag van de subsidie, zal deze nooit gegeven worden. Ook als het project in gang gezet wordt in minder dan 7 dagen na de subsidieaanvraag, zal deze niet gegeven worden.

Krachtig Online begeleidt je bedrijf door het hele proces. Voor we aan de website beginnen, helpen we dus ook bij het aanvragen van de subsidies. Na de goedkeuring maken wij een professionele website of webshop die beschikbaar is in meerdere talen. Tenslotte dienen we de bewijsstukken in en verkrijg je de subsidie van FIT. We hebben al verschillende cases tot een goed einde gebracht. Je kan dus vertrouwen op onze ervaring en knowhow om alles tot een goed einde te brengen.

Bronnen

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/digitale-internationale-commerciele-bedrijfscommunicatie
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidies
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/europese-basisdefinitie-van-kmo